Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Medlemsförsäkringen är en skräddarsydd personförsäkring avsedd enbart för Elförbundets medlemmar.
Ditt fackförbund Elförbundet har försäkrat dig i Turva med en medlemsförsäkring, som innehåller resenärförsäkring.
Som medlem i förbundet är du försäkrad genom Organisationsförsäkring, när du deltar i Elförbundets organisationsuppdrag och tillställningar.

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen försäkrar förbundsmedlemmar och försäkrades under 18-åriga medresande barn. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade.
Elevmedlemmar eller pensionärsmedlemmar är inte försäkrade.

Försäkringen gäller under utrikes fritidsresor. Försäkringen gäller också under inrikes fritidsresor, vilka sträcker sig till minst 50 km från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad. Försäkringen gäller inte på sträckorna mellan bostad, arbetsplats, studieort och fritidsbostad. Försäkringen gäller högst 45 dygn från början av resan.

Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för sådan, inte heller vid utövande av i villkoren särskilt uteslutna idrottsgrenar eller hobbyer.

Ditt medlemskort fungerar också som reseförsäkringskort. Kom ihåg att ha det med dig på resan.

Försäkringen ersätter utan övre gräns och utan självrisk vårdkostnaderna förorsakade av en akut sjukdom eller olycksfall under resa, kostnader vid annullering och avbrytande av resa samt kostnader vid försening från resa. Försäkringen ersätter också resekostnader vid förtidig hemresa på grund av en krissituation på resmålet.
Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.

Vid den försäkrades dödsfall under resa ersätter resenärförsäkringen rimliga hemfärdskostnader från utomlands eller begravningskostnader utomlands i enlighet med originalräkningen eller verifikatet.