Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Medlemsförsäkringen är en skräddarsydd personförsäkring avsedd enbart för Elförbundets medlemmar.
Ditt fackförbund Elförbundet har försäkrat dig i Turva med en medlemsförsäkring, som innehåller resenärförsäkring.
Som medlem i förbundet är du försäkrad genom Organisationsförsäkring, när du deltar i Elförbundets organisationsuppdrag och tillställningar.

Organisationsförsäkring

Som medlem i förbundet är du försäkrad genom en Organisationsförsäkring, när du deltar i förbundets organisationsuppdrag och tillställningar.

Organisationsförsäkring innefattar resenärförsäkring, resgodsförsäkring, reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring.

Om en skada inträffat under ett organisationsuppdrag bifogas programmet för det organiserade tillfället till skadeanmälan och anmälan skickas till förbundets medlemstjänst.