Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Medlemsförsäkringen är en skräddarsydd personförsäkring avsedd enbart för Elförbundets medlemmar.
Ditt fackförbund Elförbundet har försäkrat dig i Turva med en medlemsförsäkring, som innehåller resenärförsäkring.
Som medlem i förbundet är du försäkrad genom Organisationsförsäkring, när du deltar i Elförbundets organisationsuppdrag och tillställningar.

Ersättningar

Skadeanmälningsblanketter

Turvas skadeanmälningsblanketter får du
• i Turvas alla servicekontor och serviceställen
• genom att ringa till Turvas servicenummer 01019 5110
• genom att fylla i och skriva ut skadeanmälningsblanketten i länkarna nedan

Elektriska skadeanmälan på finska:

Reseskador

PDF skadeanmälan på svenska:


Adressen för skadeanmälan

Du kan lämna den ifyllda skadeanmälan med bilagor i Turvas alla kontor och betjäningsställen. Du kan också posta den till adress:
TURVA
INFO: YTKOR
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Svara snarast möjligt på ytterligare utredningsbegäran. På det sättet snabbar du upp betalning av ersättningar.

Sjukdom eller olycksfall under resa

• skadeanmälan ifylld
• originalkvitton på vårdkostnader
• en kopia av det gällande medlemskortet samt resebiljetterna.

Avbrytning av resa eller ändring till den

• skadeanmälan ifylld
• läkarutlåtande över olycksfall eller akut sjukdom
• ämbetsbetyg över släktskapsförhållandet, om resan avbryts eller ändras på grund av att en nära anhörig akut invalidiseras, insjuknar eller dör i hemlandet
• resebiljetterna enligt den ursprungliga reseplanen eller researrangörens intyg om priset av resan och restiden, om biljetterna har lämnats till researrangören för gottgörelse
• extra resebiljetter (resenärens exemplar)
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald
• originalkvitton på nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
• i avbrytningsfall av resa, läkarutlåtanden som förklarar händelsen samt redogörelse för det betalda priset av resa samt resans längd
• en kopia av det gällande medlemskortet.

Avbeställning av resa

• skadeanmälan ifylld
• läkarintyg
• ämbetsbetyg över släktskapsförhållande, om resan avbeställs på grund av invalidisering, insjuknande eller dödsfall av nära anhörig
• de ursprungliga resebiljetterna eller researrangörens intyg över priset av resan
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald
• en kopia av det gällande medlemskortet.

Försening från resa

Kostnader för försening från resa kan ersättas om försening orsakats av att ett allmänt färdmedel avsett för transport av den försäkrade blir försenat eller inte kan komma fram på grund av väder, naturkatastrof, tekniskt fel, trafikolycka eller brottslig handling. Kostnader för försening kan också ersättas om ett privat färdmedel som den försäkrade använt råkar ut för en trafikolycka.

• skadeanmälan ifylld
• utredning av resan och orsak för förseningen
• originalkvitton på nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald
• en kopia av det gällande medlemskortet

För avgörelse av ersättningssak skall man även lämna övrig nödvändig utredning hos försäkringsbolaget.
Turva har rätten att kontrollera, att ditt medlemskap i förbundet är i ordning