Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Medlemsförsäkringen är en skräddarsydd personförsäkring avsedd enbart för Elförbundets medlemmar.
Ditt fackförbund Elförbundet har försäkrat dig i Turva med en medlemsförsäkring, som innehåller resenärförsäkring.
Som medlem i förbundet är du försäkrad genom Organisationsförsäkring, när du deltar i Elförbundets organisationsuppdrag och tillställningar.

Medlemsförsäkring

Resenärförsäkring

Medlemsförsäkring

Organisationsförsäkring