Luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja nuorisovastaavat.

Vakuutus voi koskea myös luottamushenkilön varahenkilöä silloin, kun hän hoitaa luottamustehtävää varsinaisen luottamushenkilön virallisena sijaisena. Näissä tilanteissa vakuutettuna olo ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Vakuutuksen sisältö

Tapaturmavakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

Vakuutuksesta korvataan

  • tapaturman hoitokuluja enintään 5 480 € tapaturmaa kohden, omavastuu 59 €
  • tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus 32 872 €
  • tapaturmaisen kuoleman korvaus 5 480 €

Vakuutuksessa noudatetaan tapaturmavakuutusehtoja RT10.

Luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus on voimassa Turvassa 31.12.2017 saakka.