Luottamushenkilövakuutus

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

PAM on ottanut luottamushenkilöilleen vapaa-ajan matkustajavakuutuksen.

Matkustajavakuutus luottamushenkilöille

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet ja EWC-edustajat sekä näiden varahenkilöt. Vakuutusehdoista poiketen vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 16-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia lapsia.

Matkustajavakuutuksen sopimusnumero on 553-0442193-2.

The embedded asset has been deleted:
Asset Type: LTContent_C
Asset Id: 1509550950313
PAGENAME: Turva/LTContent_C/LTDocumentEmbedDetail

Observera följande avvikelser från försäkringsvillkoren:

  • Försäkrade är den försäkrades medresande barn under 16 år. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade.
  • Som kostnader för avbruten resa ersätts de kostnader som orsakas av för tidig hemresa, då resan avbryts på grund av en naturkatastrof, en väpnad konflikt eller ett terrordåd. Om den försäkrade avbryter sin resa på grund av en krissituation på resmålet ersätter försäkringen inga andra sådana kostnader för avbruten resa som nämns i försäkringsvillkoren, såsom på förhand betalda tjänster som förblivit oanvända och ersättning för förlorade resdagar.


Voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaan matkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 km etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.
Matkustajavakuutus ei ole voimassa asunnon, työpaikan, opiskelupaikan ja vapaa-ajan asunnon välisillä matkoilla.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Vakuutus on voimassa niin kauan, kun henkilö toimii luottamushenkilönä tai kunnes vakuutussopimus päättyy.

Vakuutuksesta korvataan

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman ylärajaa.
Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvia kuluja. Peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä ja keskeytymisellä jo alkaneen matkan muuttumista. Kuluja korvataan, jos peruuntuminen tai keskeytyminen on aiheutunut vakuutetun tai lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta tai vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä vahingosta.
Vakuutuksesta korvataan myös matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.
Vakuutuksesta korvataan lisäksi ennenaikaisen kotiinpaluun matkakuluja, jos matkakohteessa on kriisitilanne.

Matkavakuutuskortti

Liitto on toimittanut luottamushenkilöille vakuutetun nimellä varustetun matkavakuutuskortin joko mobiilisovelluksena tai muovikorttina. Kortti kannattaa pitää matkalla mukana. Esitä kortti ulkomailla hoitolaitoksessa, näin hoitolaitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassaoleva matkavakuutus. Jos sairastut matkalla, sinulle sattuu tapaturma tai jos hoitolaitoksen kanssa tulee ongelmia, voit aina ottaa yhteyttä kortissa mainittuun SOS hätäpalveluun, joka on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden omistama kansainvälinen "hälytyskeskus". Sieltä saat tietoja vakuutuksen sisällöstä ja he antavat myös ohjeet, miten kyseisessä tapauksessa pitäisi menetellä. SOS palvelee ympäri vuorokauden ja myös suomen kielellä.

Sos International

SOS-International palvelee matkan aikana 24 h/vrk numerossa +358 1019 5111.