Luottamushenkilövakuutus

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

PAM on ottanut luottamushenkilöilleen vapaa-ajan matkustajavakuutuksen.

Matkustajavakuutus luottamushenkilöille

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet ja EWC-edustajat sekä näiden varahenkilöt. Vakuutusehdoista poiketen vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 16-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia lapsia.

Matkustajavakuutuksen sopimusnumero on 553-0442193-2.


Voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaan matkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 km etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.
Matkustajavakuutus ei ole voimassa asunnon, työpaikan, opiskelupaikan ja vapaa-ajan asunnon välisillä matkoilla.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Vakuutus on voimassa niin kauan, kun henkilö toimii luottamushenkilönä tai kunnes vakuutussopimus päättyy.

Vakuutuksesta korvataan

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman ylärajaa.
Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvia kuluja. Peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä ja keskeytymisellä jo alkaneen matkan muuttumista. Kuluja korvataan, jos peruuntuminen tai keskeytyminen on aiheutunut vakuutetun tai lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta tai vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä vahingosta.
Vakuutuksesta korvataan myös matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.
Vakuutuksesta korvataan lisäksi ennenaikaisen kotiinpaluun matkakuluja, jos matkakohteessa on kriisitilanne.

Matkavakuutuskortti

Liitto on toimittanut luottamushenkilöille vakuutetun nimellä varustetun matkavakuutuskortin joko mobiilisovelluksena tai muovikorttina. Kortti kannattaa pitää matkalla mukana. Esitä kortti ulkomailla hoitolaitoksessa, näin hoitolaitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassaoleva matkavakuutus. Jos sairastut matkalla, sinulle sattuu tapaturma tai jos hoitolaitoksen kanssa tulee ongelmia, voit aina ottaa yhteyttä kortissa mainittuun SOS hätäpalveluun, joka on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden omistama kansainvälinen "hälytyskeskus". Sieltä saat tietoja vakuutuksen sisällöstä ja he antavat myös ohjeet, miten kyseisessä tapauksessa pitäisi menetellä. SOS palvelee ympäri vuorokauden ja myös suomen kielellä.

Luottamusmiesten mobiilimatkavakuutuskortit uudistuvat huhtikuussa 2019

PAMin luottamusmiehillä on ollut mahdollisuus valita Turvan matkavakuutuskortti joko muovikorttina tai mobiiliversiona. Nyt mobiilikortti uudistuu. Uusi mobiilikortti toimii eri alustalla kuin aiemmin ja vanha Lompakko-sovellus pitää ensin poistaa puhelimesta. Mobiilikortin ladanneille luottamusmiehille toimitetaan huhtikuun alussa tekstiviesti uuden kortin aktivoinnista. Viestin lähettäjänä on MagMa.

Sos International

SOS-International palvelee matkan aikana 24 h/vrk numerossa +358 1019 5111.