Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry on vakuuttanut sinut Turvassa vapaa-ajan matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksella sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Jäsenvakuutukseen kuuluu myös ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessasi kuulut Järjestövakuutuksen piiriin.

Tapaturmavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös opiskelijajäsenet.

Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle, kuitenkin enintään sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Vakuutettuina ovat henkilöt, joilla on vakinainen asunto Suomessa, jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä ja joilla on Kela-kortti osoituksena Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tästä poiketen vakuutettuina ovat myös ne Ruotsissa asuvat jäsenet, jotka käyvät Suomessa töissä. Heiltä ei edellytetä Kela-korttia.

Tapaturmavakuutuksen sopimusnumero on 553-0711320-K.

Vakuutusmäärät

Tapaturman hoitokulut 9 947 €, ei omavastuuta
Pysyvän haitan korvaus täydestä pysyvästä haitasta 12 480 €
Kuolemantapauskorvaus 6 241 €

Venähdysvamma ja kaatuminen: vahinkoesimerkkejä

Äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen yhteydessä syntynyt venähdysvamma, mitä kuluja voidaan korvata? Katso vahinkoesimerkit ja korvausratkaisut täältä.


Voimassaoloaika

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-aikana. Se ei kuitenkaan ole voimassa kilpaurheilussa eikä vakuutusehdoissa mainituissa urheilulajeissa ja harrastuksissa.

Vakuutuksesta korvataan

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään vakuutusmäärään saakka. Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta korvataan vakuutusmäärä. Osittaisesta haitasta korvataan haitta-asteen osoittama osa täydestä vakuutusmäärästä. Lisäksi vakuutukseen sisältyy tapaturmaisen kuoleman korvaus.


Katso myös:

Jäsenvakuutukset

Matkustajavakuutus

Jäsenvakuutukset

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Jäsenvakuutukset

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Jäsenvakuutukset

Järjestövakuutus