Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Jäsenvakuutus on vain Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäsenille räätälöity henkilövakuutus.

Ammattiliittosi MMA on vakuuttanut sinut Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Jäsenet on vakuutettu myös ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.
MMA:n järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenenä olet vakuutettuna Järjestövakuutuksessa.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, opiskelijajäsenet sekä yrittäjäjäsenet yhtiömuodosta riippumatta.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sopimusnumero on 512-0210189-L.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenen työssään aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ- tai edustajasopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Liiton yrittäjäjäsenet ja heidän yhtiönsä yhtiömuodosta riippumatta ovat vakuutettuina toimeksiantosopimuksiin liittyvissä riita-asioissa, kun kyse on jatkuvaluontoisesta toimeksiantosuhteesta.
Toimitusjohtajat kuuluvat ammatillisen oikeusturvavakuutuksen piiriin, jos omistusosuus yrityksestä on enintään henkilökohtaisesti 15 % tai perheellä 30 %.

Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä MOT Oy:n hoitamana on 17 000 € vahinkotapahtumaa kohti. Muiden hoitamana enimmäiskorvausmäärä on 8 500 €. Omavastuu korvattavista kustannuksista on 20 %, kuitenkin vähintään 500 €.

Vakuutus on voimassa Euroopan Unionin alueella. Pohjoismaissa vakuutusmäärä on 17 000 € ja niiden ulkopuolella 8 500 €.
Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut 8 500 € saakka.

Poiketen vakuutusehdoista vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutuksessa ei noudateta yleisten sopimusehtojen mukaista yhden vuoden vanhenemisaikaa oikeusturvailmoituksen tekemisessä.

Ota aina ensin yhteys ammattiliittoon. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.


Katso myös:

Jäsenvakuutukset

Matkustajavakuutus

Jäsenvakuutukset

Tapaturmavakuutus hoitokulut ja haitta

Jäsenvakuutukset

Järjestövakuutus