Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Jäsenvakuutus on vain Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n jäsenille räätälöity henkilövakuutus.

Ammattiliittosi Loimu on vakuuttanut sinut Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen sekä ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.
Loimun järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenenä olet vakuutettuna Järjestövakuutuksessa.

Loimun jäsenvakuutukset ovat alkaneet Turvassa 1.1.2017.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet sekä apurahatutkijat tutkimustyötä koskevissa asioissa. Vakuutettuina ovat myös liittoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä.

Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sopimusnumero on 512-0110189-T.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenen työssään aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Opiskelijajäsenten osalta vakuutus on voimassa Euroopassa enintään vuoden ajan kestävän opiskelun tai siihen liittyvän työharjoittelun aikana.


Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa.

Jäsenen on vaadittava vastapuolelta oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Jos asia sovintoneuvottelujen tuloksena on päätymässä sovintoon ennen tuomioistuimen käsittelyä, tulee sovintoon pyytää vakuutusyhtiön suostumus.

Vakuutusmäärä on 17 000 € vahinkotapahtumaa kohti, kun vakuutettu käyttää liiton nimeämää lakimiestä. Tällöin omavastuu korvattavista kustannuksista on 15 %, kuitenkin vähintään 250 €.
Muussa tapauksessa vakuutusmäärä on 10 000 €. Tällöin omavastuu korvattavista kustannuksista on 30 %, kuitenkin vähintään 300 €.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Opiskelijajäsenten osalta vakuutus on voimassa Euroopassa enintään vuoden ajan kestävän opiskelun tai siihen liittyvän työharjoittelun aikana.

Vakuutus koskee myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita ja viran hakuun liittyviä asioita silloin, kun järjestö pitää sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.

Ota aina ensin yhteys liittoon. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.


Katso myös:

Jäsenvakuutukset

Matkustajavakuutus

Jäsenvakuutukset

Järjestövakuutus