sisaltosivuja

Ota uusi jäsenkortti mukaan matkoille

Liiton ottama matkustajavakuutus alkaa Turvassa 1.1.2017

KTK on ottanut jäsenilleen matkustajavakuutuksen vakuutusyhtiö Turvasta. Liiton jäsenkortti toimii matkavakuutuskorttina, joten se kannattaa pitää aina matkalla mukana. 1.1.2017 klo 00.00 jälkeen alkaneet matkasairaudet ja sattuneet tapaturmat kuuluvat Turvan matkustajavakuutuksen piiriin.

Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutettuna ovat KTK:n alle 70-vuotiaat jäsenet, maksavat eläkeläisjäsenet sekä liiton ja sen jäsenyhdistysten toimihenkilöt. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana jäsen täyttää 70 vuotta.

Vakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla Suomessa ja ulkomailla enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Vakuutus korvaa matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä ja matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

KTK:n jäsenkortti toimii matkavakuutuskorttina. Ota se aina matkalle mukaan.

Myös matkatavarat vakuutettuna

Jäsenvakuutukseen sisältyy pienehkö matkatavaravakuutus, joka korvaa matkoilla mukana oleville matkatavaroille aiheutuneita vahinkoja tuhanteen euroon asti. Vakuutuksessa on 100 euron omavastuu. Matkatavaravakuutus saattaa sisältyä myös kotivakuutukseesi. Esimerkiksi Turvan laajan tason kotivakuutuksessa matkatavarat on vakuutettuna 4 500 euroon asti.

Jos matkalla sattuu tai tapahtuu

Liiton jäsenkortti on myös Turvan matkavakuutuskortti ja se on hyvä pitää aina matkalla mukana. Näin hoitava laitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus ja että hoidoille löytyy maksaja. Matkakohteen hoitolaitoshan ei voi tietää, ovatko hoitokulut vakuutuksesta korvattavia vai ei. Hoitolaitos päättää, laskuttaako se jäsenkortin perusteella suoraan Turvaa, vai joutuuko potilas ensin itse maksamaan kulut ja hakemaan korvaukset matkan jälkeen Turvasta.

Mikäli hoitolaitoksen kanssa syntyy ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä jäsenkortin takana mainittuun SOS hätäpalveluun. Toimistossa on ympärivuorokautinen päivystys ja siellä voidaan auttaa esimerkiksi laskutusluvan saannissa. SOS palvelee suomen kielellä, joten siellä olevan asiantuntijan kanssa voi keskustella omalla äidinkielellä ja SOS voi välittää potilaan hoidon kannalta tärkeät tiedot hoitolaitokselle.

Lisätietoja

Lisätietoja Turvan vakuutuspalveluista saat Turvan palvelunumerosta 01019 5110 tai toimipisteistämme. Tutustu vakuutusehtoihin ennen matkan alkamista.