Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Jäsenvakuutus on vain KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n jäsenille räätälöity henkilövakuutus.
KTK on vakuuttanut sinut Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Jäsenet on vakuutettu myös ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.
KTK:n järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenenä olet vakuutettuna Järjestövakuutuksella.

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet (myös maksavat eläkeläisjäsenet). Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana jäsen täyttää 70 vuotta.
Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset (omat lapset ja lapsenlapset, puolison lapset ja vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvat lapset) sekä mukana matkustavat, vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvat lähiomaiset.

Vakuutusmäärät

Matkatavaravakuutuksen vakuutusmäärä on 1 028 € matkaa kohden, omavastuu 100 €.

Matkavastuuvakuutuksen vakuutusmäärä on 87 357 €, omavastuu 100 €. Matkaoikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 8 500 € ja omavastuu 20 %, kuitenkin vähintään 150 €.

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen sopimusnumero on 553-0907892-L.


Matkatavaravakuutuksen sisältö ja voimassaolo

Matkatavaroilla tarkoitetaan matkalle mukaan otettua omaisuutta, matkalla hankittua koti-irtaimistoon rinnastettavaa omaisuutta sekä passia ja matkalippuja.
Matkatavaravakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa asunnon, työpaikan, opiskelupaikan ja vapaa-ajan asunnon välisillä matkoilla.
Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.

Matkatavaravakuutuksen korvaukset

Vakuutuksesta korvataan matkan aikana matkatavaralle äkillisesti ja odottamatta sattunut esinevahinko, kuten esimerkiksi varkaus tai rikkoutuminen. Jos matkatavarat myöhästyvät, voidaan korvata välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksia.
Matkatavaravakuutus korvaa todellisia menetyksiä. Sen vuoksi korvauksessa otetaan huomioon vahingoittuneen esineen ikä.

Matkatavaravakuutuksen tärkeimmät rajoitukset

Matkatavaravakuutuksessa eivät ole vakuutettuina esimerkiksi raha, luottokortit eivätkä silmälasit. Vakuutuksesta voidaan kuitenkin korvata murron tai ryöstön yhteydessä menetettyä käteistä rahaa vakuutusehtojen mukaisesti.
Matkatavaravakuutuksesta ei korvata matkatavaran katoamista tai unohtamista, ei myöskään esimerkiksi urheiluvälineiden rikkoutumista käytettäessä niitä tarkoitukseensa eikä teltasta varastettua arvo-omaisuutta.

Matkatavaravakuutuksessa olevat suojeluohjeet

Tutustu vakuutusehdoissa oleviin suojeluohjeisiin. Niiden mukaan esimerkiksi nesteet on pakattava niin, etteivät ne vuotaessaan vahingoita muita matkatavaroita. Matkatavaroita on valvottava ja pidettävä välittömässä läheisyydessä varkauksien varalta.

Matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Matkavastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun matkalla yksityishenkilönä toiselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, joka on sattunut ja todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutus koskee vakuutettua matkustajan ominaisuudessa yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät matkaan ja matkustamiseen.