Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Jäsenvakuutus on vain Kirkon akateemiset AKI ry:n jäsenille räätälöity henkilövakuutus.
AKI on vakuuttanut sinut Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen sekä matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen. Jäsenet on vakuutettu myös ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.
AKI:n järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenenä olet vakuutettuna Järjestövakuutuksella.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet. Vakuutettuina ovat myös liittoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä. Opiskelijajäsenet ovat vakuutettuja toimiessaan opiskelua tukevissa työtehtävissä.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan henkilöjäsenen työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusmäärä on 100 000 €, omavastuu 100 €.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.


Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Vakuutus on voimassa ulkomailla tapahtuvien työsuoritusten osalta kaikkialla maailmassa, jos kysymys on suomalaisen työnantajan ja vakuutetun välisestä työsuhteesta ja tästä työsuhteesta aiheutuvat riidat kuuluvat käsiteltäviksi Suomessa.

Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut.

Vakuutusmäärä on 7 500 € vahinkotapahtumaa kohti. Jos jäsen käyttää liiton osoittamaa lakimiestä tai yhteistyötoimistoa, vakuutusmäärä on 15 000 €.
Omavastuu on 30 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 300 €. Jos jäsen käyttää liiton osoittamaa lakimiestä tai yhteistyötoimistoa, omavastuu on 15 %, kuitenkin vähintään 150 €.

Ota aina ensin yhteys ammattiliittoon. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.