Ammatillinen oikeusturva – Korvauksen hakeminen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista

Ammattiliittosi ottamasta oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Toimi näin

  1. Ota ensin yhteys liittoosi, sillä oikeusturvaedun käyttäminen edellyttää liiton kirjallista suostumusta.
  2. Lähetä selvityspyyntö liitteineen liittoon. Liitto tarkistaa jäsenyyden ja oikeusturvan saamisen edellytysten täyttymisen.
  3. Liitto hoitaa asiaasi tai valitsee asiamiehen hoitamaan asiaasi.
  4. Jos liiton valitsema asiamies hoitaa asiaasi, liitto antaa kirjallisen oikeusturvan puollon oikeusturvapäätöksen hakemista varten.
  5. Liitto tai liiton valitsema asiamies tekee oikeusturvahakemuksen Turvalle, joka tekee päätöksen oikeusturvasta.
  6. Vakuutuksesta korvataan vakuutetun tarpeellisia ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja sekä vastapuolen kuluja vakuutusmäärään asti.
  7. Siirtovaltakirjalla siirretään liitolle ja vakuutusyhtiölle oikeus periä vastapuolen maksettavaksi tuomitut kulut takaisin puolestasi ja sovitaan muutoinkin asian hoitamisesta liiton kanssa.