Jäsenvakuutus

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

JHL on vakuuttanut sinun Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille sekä tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle.

JHL:n järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa jäsenet on vakuutettu Järjestövakuutuksella.

Lisäksi JHL on ottanut jäsenilleen ammatillisen vastuuvakuutuksen, päivärahakorvausvakuutuksen eläke- ja karenssitapauksia varten sekä irtaimistovakuutuksen perhepäivähoitajille.

Irtaimistovakuutus perhepäivähoitajille

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet.

 

 

 


Korvaukset


Vakuutuksesta korvataan hoidettavana olevan lapsen perhepäivähoitajan omalle omaisuudelle aiheuttama vahinko. Korvauksen enimmäismäärä on 2 060 € vahinkotapausta kohden. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata hoitolapsen aiheuttamaa vahinkoa perhepäivähoitajan kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön henkilökohtaiselle omaisuudelle (esimerkiksi silmälasit).
Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 50 €.


Katso myös:

Jäsenvakuutus

Matkustajavakuutus

Jäsenvakuutus

Tapaturmavakuutus

Jäsenvakuutus

Järjestövakuutus

Jäsenvakuutus

Ammatillinen vastuuvakuutus jäsenille

Jäsenvakuutus

Ammatillinen vastuuvakuutus opiskelijoille

Jäsenvakuutus

Päivärahakorvaus eläke- tai karenssitapauksissa

Jäsenvakuutus

Irtaimistovakuutus perhepäivähoitajille