Irtaimistovakuutus perhepäivähoitajille

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet.


Korvaukset

Vakuutuksesta korvataan hoidettavana olevan lapsen perhepäivähoitajan omalle omaisuudelle aiheuttama vahinko. Korvauksen enimmäismäärä on 2 060 € vahinkotapausta kohden. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata hoitolapsen aiheuttamaa vahinkoa perhepäivähoitajan kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön henkilökohtaiselle omaisuudelle (esimerkiksi silmälasit).
Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 50 €.