Jäsenvakuutus

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

JHL on vakuuttanut sinun Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille sekä tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle.

JHL:n järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa jäsenet on vakuutettu Järjestövakuutuksella.

Lisäksi JHL on ottanut jäsenilleen ammatillisen vastuuvakuutuksen, päivärahakorvausvakuutuksen eläke- ja karenssitapauksia varten sekä irtaimistovakuutuksen perhepäivähoitajille.

Ammatillinen vastuuvakuutus jäsenille

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat kaikki toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet. Vakuutettuina ovat myös yksityisyrittäjät (esim. perhepäivähoitaja, kunnan toimeksiantosopimuksella perhehoitajana toimiva, hieroja), jos he ovat liiton henkilöjäseniä.


Ammatillisen vastuuvakuutuksen sopimusnumero on 512-0101784-N.


Korvaukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingosta korvausvastuussa. Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutusmäärä on 100 000 €, omavastuu 100 €.


Katso myös:

Jäsenvakuutus

Matkustajavakuutus

Jäsenvakuutus

Tapaturmavakuutus

Jäsenvakuutus

Järjestövakuutus

Jäsenvakuutus

Ammatillinen vastuuvakuutus jäsenille

Jäsenvakuutus

Ammatillinen vastuuvakuutus opiskelijoille

Jäsenvakuutus

Päivärahakorvaus eläke- tai karenssitapauksissa

Jäsenvakuutus

Irtaimistovakuutus perhepäivähoitajille