Ammatillinen vastuuvakuutus jäsenille

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat kaikki toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet. Vakuutettuina ovat myös yksityisyrittäjät (esim. perhepäivähoitaja, kunnan toimeksiantosopimuksella perhehoitajana toimiva, hieroja), jos he ovat liiton henkilöjäseniä.

Ammatillisen vastuuvakuutuksen sopimusnumero on 512-0101784-N.


Korvaukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingosta korvausvastuussa. Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutusmäärä on 100 000 €, omavastuu 100 €.