Henkivakuutus verkkokaupasta

Henkivakuutus, Henkikulta, Parikulta

Valitettavan usein unohdamme vakuuttaa sen kaikkein tärkeimmän, itsemme. Itsesi vakuuttaminen on vastuun ottamista ja huolenpitoa sinulle kaikkein tärkeimmistä ihmisistä. Henkivakuutuksen avulla turvaat läheistesi taloudellisen toimeentulon ja arjen jatkuvuuden kuolemasi jälkeen.

Turvan Henkikulta on vain ammattiliittojen jäsenille tarjottava henkivakuutus. Vakuutusmaksuun sisältyy järjestökohtainen ryhmäalennus, joten se on edullisempi kuin normaalit henkivakuutukset. Suosittelemme, että henkivakuutusturvasi määrä kattaa velkasi ja vuoden nettotulosi. Lisäksi suosittelemme, että määrään lisätään 20 000 € huollettavaa lasta kohden.

Henkikulta-henkivakuutus alle 6 €/kk

Hintaesimerkki: 30-vuotias ammattiliiton jäsen, korvaussumma 50 000 €. Henkikulta-vakuutuksen vuosihinta 68 € = 5,70 €/kk. Henkikulta myönnetään vain ammattiliton jäsenelle.

Mitä Henkikulta-henkivakuutuksesta korvataan?

Henkivakuutuksen vakuutussumma maksetaan edunsaajille, jos vakuutettu kuolee vakuutussopimuksen voimassaoloaikana.

Vakuutetun lähiomaisille maksettavat kuolemantapauskorvaukset ovat verovapaita 35 000 euroon saakka kutakin edunsaajaa kohti. Ylimenevä osa on perintöveron alaista tuloa. Leskelle maksettavista korvauksista verovapaata on puolet, kuitenkin vähintään 35 000 euroa. Jos edunsaaja ei ole vakuutetun lähiomainen, kuolemantapauskorvaus on pääomatuloa (1.1.2013).

Henkikulta -vakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Saat ohjeen korvauksen hakemiseen soittamalla LähiTapiolan korvauspalvelunumeroon 01019 5105 ma-pe klo 8-17.