Jatkuva matkavakuutus

Jatkuva matkavakuutus

Matkavakuutus on matkustaessa yhtä tärkeä kuin passi ja matkaliput. Jatkuva vakuutus on huoleton vaihtoehto, sillä silloin jokaista matkaa ei tarvitse vakuuttaa erikseen.

Matkavakuutus -14,5 % ammattiliiton jäsenelle, alle 5,50 €/kk

Saat liittosi jäsenkortilla pysyvän 10 % liittoalennuksen sekä vuosien myötä kasvavan omistaja-asiakasalennuksen 5 %. Pitkän matikan mukaan alennusta yhteensä -14,5 % pilkulleen. Hintaesimerkki: 30-vuotias ammattiliiton jäsen, matkan yhtäjaksoinen kesto enintään 45 vrk, hoitokulut ilman ylärajaa, ei matkatavaroita. Matkavakuutuksen vuosihinta 65,38 € = 5,45 €/kk.

Onko liittosi ottanut matkavakuutuksen puolestasi? Tarkasta oheisesta alasvetovalikosta, onko ammattiliittosi vakuuttanut sinut jo Turvassa jäsenvakuutuksen perusteella. Liitollesi räätälöidyiltä sivuilta voit tarkastaa, mitä vakuutus korvaa.

Mitä vakuutukset korvaavat


Matkasairauden ja -tapaturman hoitokulut

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkalla alkaneesta sairaudesta tai sattuneesta tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Toisinaan hoito ulkomailla voi olla hyvinkin kallista, joten välttämättömille hoitokuluille ei ole asetettu euromääräistä ylärajaa.

Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut ja tapaturmavamman vaatima fysikaalinen hoito. Vakuutuksesta voidaan korvata myös sairaankuljetus ambulanssilennolla kotimaahan silloin, kun se potilaan hoidon kannalta on perusteltua ja siitä on etukäteen sovittu Turvan kanssa. Olemassa olevan sairauden äkillistä pahentumista matkalla korvataan vakuutuksesta rajoitetummin.

Matkan peruuntuminen

Matkustajavakuutuksesta voi hakea korvausta, jos matkalle lähtö äkillisesti estyy oman tai lähiomaisen sairastumisen, tapaturman tai menehtymisen vuoksi. Myös omalle omaisuudelle aiheutunut merkittävä vahinko, jonka vuoksi on pakko jäädä Suomeen voi oikeuttaa korvaukseen matkan peruuntumisesta. Esteen ilmetessä ilmoita heti asiasta myös matkanjärjestäjälle.

Matkan keskeytyminen

Jos aloitettu matka keskeytyy vakavan matkasairauden tai -tapaturman vuoksi, matkustajavakuutuksesta voidaan korvata keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja. Samoin jos lähiomainen äkillisesti sairastuu tai loukkaantuu vakavasti tai vakava omaisuusvahinko edellyttää paluuta Suomeen, voi vakuutuksesta saada korvausta.

Matkalta myöhästyminen

Matkustajavakuutuksesta voidaan korvata ylimääräisiä matkan jatkamiseen liittyviä matka- ja majoituskuluja, jos myöhästyt varatulta matkalta liikenneonnettomuuden vuoksi. Jos olet liikkeellä julkisen liikenteen kulkuneuvolla, myös sääeste, tekninen vika, luonnonmullistus tai rikollinen teko voivat aiheuttaa vakuutuksesta korvattavan myöhästymisen.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta tai kuolema

Matkustajavakuutukseen voi valita lisäturvana korvauksen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta tai tapaturmaisesta kuolemasta. Pysyvän haitan korvauksen suuruuteen vaikuttaa valitun vakuutusmäärän lisäksi haitan lääketieteellinen vakavuus. Tapaturmaisen kuoleman korvaus maksetaan omaisille tai muulle edunsaajalle.
Vaikkei vakuutukseen olisi valittu tapaturmaisen kuoleman korvausta, korvataan tästä huolimatta kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset, jos vakuutettu menehtyy matkalla.

Tapaturman aiheuttama ohimenevä työkyvyttömyys

Jos tapaturmasta aiheutuu työkyvyttömyysaikaa, voidaan matkustajavakuutuksesta maksaa päiväkorvausta. Päiväkorvaus on valinnainen lisäturva ja sen voi ottaa vain jatkuvaan matkustajavakuutukseen.

Matkatavaravahingot

Matkatavaravakuutuksesta korvataan matkatavaroille odottamatta aiheutunut esinevahinko. Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi varkaus tai rikkoontuminen.
Matkatavaroiden myöhästyessä yli 12 tuntia vakuutuksesta voi saada korvausta välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksista.

Matkavastuuvahingot

Matkavastuuvakuutus korvaa matkalla ulkopuoliselle aiheuttamastasi vahingosta aiheutuneita kuluja.