Vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunto, Kotivakuutus, Mökki

Kesämökki tai ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu vapaa-ajan asunto kannattaa vakuuttaa rakennuksen varustetason mukaisesti. Kesämökillä oleva irtaimisto tarvitsee oman vakuutuksensa.

Lyhyesti

  • Rakennuksen vakuutuksella voit vakuuttaa vapaa-ajan rakennuksen sekä ulkorakennuksen.
  • Rakennuksen vakuuttamisesta huolehtii aina rakennuksen omistaja.
  • Rakennuksen vakuutukseen sisältyvät myös pihapiiri kasvustoineen ja alle kuuden neliön rakennelmat, kuten esimerkiksi leikkimökki.
  • Vapaa-ajan rakennuksen irtaimisto tarvitsee oman vakuutuksensa. Asuinneliöihin perustuva täysarvovakuutus on turvallisin vaihtoehto myös irtaimiston vakuuttamiseksi. Kun asuinneliöt on oikein ilmoitettu niin irtaimisto on vakuutettu täydestä arvostaan.


Vapaa-ajan asunnon vakuutukset - Vertailutaulukko

 

Isokoto

Isohima

Vakikoto

Pikkukoto

Rikkoutuminen tai muu äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma
Varkaus, murto , ryöstö, ilkivalta
Vuotovahingot
Salamanisku ja sähköilmiö
Räjähdys
Liikenne- ja vesiliikenneonnettomuus
Villieläinten aiheuttamat vahingot
Raesadevahingot
Myrskyvahingot
Poikkeukselliset tulvavahingot
Palo- ja nokivahingot
Matkatavaravahinko

Vakuutustuotteet


Laaja kotivakuutus

Turvan laajin kotivakuutus, Isokoto, korvaa rakennukselle aiheutuneita rikkoutumisvahinkoja. Rakennuksen talotekniikan (LVISA-laitteiden) rikkoutuminen korvataan vain tästä laajimmasta vakuutuksesta.

Laaja Isokoto -vakuutus korvaa irtaimistolle sattuneita äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Vakuutus on voimassa myös matkatavaravakuutuksena 4500 euroon asti alle 45 vuorokautta kestävillä matkoilla kaikkialla maailmassa. Vakuutus sisältää myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

Nuorten Isohima irtaimistovakuutus on edullinen, alle 27-vuotiaan nuoren kotivakuutus. Vakuutus korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, ja vahingon sattuessa omavastuu on pienempi kuin tavallisessa kodin irtaimistovakuutuksessa. Isohima on hyvä turva myös opiskelija-asunnon irtaimistolle. Vakuutus on voimassa myös matkatavaravakuutuksena 4 500 euroon asti alle kuusi kuukautta kestävillä matkoilla kaikkialla maailmassa. Vakuutus sisältää myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

Perus kotivakuutus

Turvan Vakikoto korvaa rakennukselle aiheutuneet palo-, vuoto-, myrsky-, tulva-, sekä ilkivaltavahinkoja ehdoissa mainituin edellytyksin.
Vakuutus ei sisällä rakennuksen rikkoutumisvahinkoja eikä LVISA-laitteiden rikkoutumisia.

Vakikoto korvaa irtaimistolle sattuneita murto-, ryöstö-, vuoto-, varkaus- ja ilkivaltavahinkoja sekä palo-, myrsky- ja sähköilmiövahinkoja. Vakuutus ei sisällä rikkoutumisvahinkoja eikä matkatavaravakuutusta.

Suppea kotivakuutus

Turvan Pikkukoto korvaa rakennukselle aiheutuneita palo- ja nokivahinkoja sekä myrskyvahinkoja ehdoissa mainituin edellytyksin. Vakuutukseen ei sisälly rakennuksen rikkoutumisvahingot, LVISA-laitteiden rikkoutumisvahingot, vuoto- tai ilkivaltavahingot.

Pikkukoto korvaa irtaimistolle sattuneita palo-, noki- ja myrskyvahinkoja. Vakuutus ei sisällä murto-, ryöstö-, vuoto-, varkaus-, sähköilmiö-, eikä ilkivaltavahinkoja. Vakuutukseen ei sisälly myöskään esineiden rikkoutumisvahingot eikä matkatavaravakuutus.