Safety Pack - nuoren aikuisen vakuutuspaketti

Safety Pack

Turvan Safety Pack on omassa taloudessa asuville 18-26-vuotiaille räätälöity vakuutuspaketti. Se sisältää kaikki tarvitsemasi vakuutukset: koti-, tapaturma- ja matkustajavakuutus.

Jos perheeseesi kuuluu puoliso ja jälkikasvua, suosittelemme sinulle Super Safety Packia, johon kuuluu henkivakuutus. Sillä turvaat perheesi toimeentulon, jos sinulle sattuu jotakin.

Turvan valtti on henkilökohtainen palvelu. Varsinkin ensimmäistä vakuutusta ottaessasi haluamme käydä vakuutuksen sisällön kanssasi läpi. Tämän vuoksi Safety Pack ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Pyydä tarjous, soita 01019 5110 tai tule käymään ja hoidetaan vakuutusasiasi kerralla kuntoon!

Safety Pack -vakuutuspakettiin sisältyvän pelkän Isohima-kotivakuutuksen voit ostaa erikseen nopeasti ja helposti verkkokaupasta.

Kotivakuutus

Oheisista linkeistä voit tarkastella mitä Safety Pack:iin kuuluvan kotivakuutuksen eri turvat sisältävät.

Rikkoutuminen

Turva Isokoto ja Turva Isohima korvaavat äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Vuoto

Vakuutuksesta korvataan nesteen, höyryn tai kaasun aiheuttama vahinko, kun aine on vuotanut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen kiinteästä johtoverkostosta, sisäpuolisesta sadevesiputkistosta, kiinteistä käyttölaitteista tai pesukoneesta.

Varkaus ja murto

Vakuutuksesta korvataan varkaudesta tai murrosta aiheutunut vahinko vakuutuspaikassa olevalle irtaimistolle ja rakennukselle kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimerkiksi lukkoja vahingoittaen. Irtaimiston varkaus korvataan myös jos rakennukseen on tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Ilkivalta

Vakuutuksesta korvataan tahallinen vahingonteko rakennukselle ja piha-alueella oleville vakuutetuille kiinteille rakennelmille ja tavanomaisesti ulkona pidettäville pihakalustolle tai lukitulle pyörälle sekä murron yhteydessä irtaimistolle.

Ryöstö

Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun omaisuutta on varastettu tai varkauden yhteydessä vahingoitettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista.

Myrsky ja raesade

Vakuutuksesta korvataan myrskyn ja raesateen aiheuttama rikkoutumisvahinko rakennukselle. Rakennuksessa oleva irtaimisto korvataan, jos se vahingoittuu samanaikaisesti rakennuksen kanssa.

Poikkeuksellinen tulva

Vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön ja suoranainen esinevahinko, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva siten, että vesi tunkeutuu rakennukseen, sen rakenteisiin tai siinä olevaan irtaimistoon suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta.

Räjähdys

Vakuutuksesta korvataan räjähdyksessä aiheutunut vahinko.

Vastuu

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Oikeusturva

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka koskevat vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Tapaturmavakuutus

Safety Pack:iin kuuluva tapaturmavakuutus korvaa yllättävästä tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Tällaisia hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, tapaturmavamman vaatima leikkaushoito, fysikaalinen hoito ja lääkkeet. Tapaturmavakuutuksesta ei kuitenkaan korvata kilpaurheilussa tai ns vaarallisissa lajeissa sattuneita tapaturmia.

Jos tapaturmasta aiheutuu työkyvyttömyysaikaa, maksetaan vakuutuksesta sovittu päiväkorvaus. Päiväkorvaus on tapaturmavakuutuksen valinnainen lisäturva.

Jos tapaturmasta jää hyvästä hoidosta huolimatta pysyvä haitta, maksetaan tapaturmavakuutuksesta pysyvän haitan korvausta. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa valitun korvausmäärän lisäksi haitan vakavuus, joka määritetään lääketieteellisin perustein.

Menetettyä läheistä ei korvaa mikään, mutta tapaturmaisen kuoleman sattuessa vakuutuksesta maksetaan korvausta omaisille tai muulle edunsaajalle. Kuolemankorvaus on tapaturmavakuutuksen valinnainen lisäturva, jonka voi lisätä myös urheiluvakuutukseen.


Matkustajavakuutus

Safety Pack:iin kuuluva matkustajavakuutus korvaa matkalla alkaneesta sairaudesta tai sattuneesta tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Toisinaan hoito ulkomailla voi olla hyvinkin kallista, joten välttämättömille hoitokuluille ei ole asetettu euromääräistä ylärajaa.

Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut ja tapaturmavamman vaatima fysikaalinen hoito. Vakuutuksesta voidaan korvata myös sairaankuljetus ambulanssilennolla kotimaahan silloin, kun se potilaan hoidon kannalta on perusteltua ja siitä on etukäteen sovittu Turvan kanssa. Olemassa olevan sairauden äkillistä pahentumista matkalla korvataan vakuutuksesta rajoitetummin.

Matkustajavakuutuksesta voi hakea korvausta, jos matkalle lähtö äkillisesti estyy oman tai lähiomaisen sairastumisen, tapaturman tai menehtymisen vuoksi. Myös omalle omaisuudelle aiheutunut merkittävä vahinko, jonka vuoksi on pakko jäädä Suomeen voi oikeuttaa korvaukseen matkan peruuntumisesta. Esteen ilmetessä ilmoita heti asiasta myös matkanjärjestäjälle.

Jos aloitettu matka keskeytyy vakavan matkasairauden tai -tapaturman vuoksi, matkustajavakuutuksesta voidaan korvata keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja. Samoin jos lähiomainen äkillisesti sairastuu tai loukkaantuu vakavasti tai vakava omaisuusvahinko edellyttää paluuta Suomeen, voi vakuutuksesta saada korvausta.

Matkustajavakuutuksesta voidaan korvata ylimääräisiä matkan jatkamiseen liittyviä matka- ja majoituskuluja, jos myöhästyt varatulta matkalta liikenneonnettomuuden vuoksi. Jos olet liikkeellä julkisen liikenteen kulkuneuvolla, myös sääeste, tekninen vika, luonnonmullistus tai rikollinen teko voivat aiheuttaa vakuutuksesta korvattavan myöhästymisen.


Henkivakuutus

Super Safety Pack:iin kuuluva henkivakuutus korvaa sovitun vakuutussumman edunsaajille, jos vakuutettu kuolee vakuutussopimuksen voimassoloaikana. Vakuutuksenottaja määrää edunsaajat kirjallisesti.

Vakuutetun lähiomaisille maksettavat kuolemantapauskorvaukset ovat verovapaita 35 000 euroon saakka kutakin edunsaajaa kohti. Ylimenevä osa on perintöveronalaista tuloa. Leskelle maksettavista korvauksista verovapaata on puolet, kuitenkin vähintään 35 000 euroa. Jos edunsaaja ei ole vakuutetun lähiomainen, kuolemantapauskorvaus on pääomatuloa (1.1.2013).