Mikä minun liikennevakuutuksessani oikein maksaa?

Miksi minun liikennevakuutukseni on kalliimpi kuin serkullani, vaikka olen ajanut jo useamman vuoden vahingotta? Miksi uusi liikennevakuutus olikin vanhaa kalliimpi? Ovatko iäkkäiden ihmisten liikennevakuutusmaksut automaattisesti kalliita?

Liikennevakuutuslaki uudistui vuoden 2017 alussa. Uuden lain myötä tuli markkinoille myös Turvan uusi liikennevakuutus henkilöautoille, jossa vakuutuksen hinnan muodostamisessa otetaan huomioon aiempaa useampia tekijöitä ja hinta muodostuu näin aiempaa oikeudenmukaisemmin.

Hinnoittelutekijöiden laskennassa on huomioitu liikennevahinkotilastot usean vuoden ajalta. Tilastojen avulla on selvitetty, mitkä tekijät nostavat vahingon riskiä ja mitkä taas laskevat sitä.
Ajoneuvosta ja asiakkaasta riippuen uuden liikennevakuutuksen hinta voi olla aiempaa edullisempi tai kalliimpi.

Vakuutuksen hintaan vaikuttavat:

Autosi tiedot

Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat vakuutettavan auton tekniset tiedot, esimerkiksi teho ja ikä. Uusien autojen liikennevakuutus on yleensä edullisempi kuin vanhoilla autoilla, sillä uusien autojen turvatekniikka on vanhoja autoja parempi, ja se näkyy myös vahinkotilastoissa.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti, että vakuutuksesi halpenee, kun vaihdat vanhan autosi uudempaan, koska myös auton muut tekniset tiedot vaikuttavat hintaan.

Sinun tietosi

Auton tietojen lisäksi asiakkaan tiedot, esimerkiksi kotikunta, ikä ja vahinkohistoria, vaikuttavat hinnan muodostumiseen. Liikennevahinkotilastojen perusteella voidaan havaita, että kuntien välillä on eroavaisuutta vahinkotiheydessä. Tyypillisesti suuremmissa kaupungeissa riski vahingolle on suurempi kuin pienissä kunnissa, mutta ei aina. Siksi vakuutus hinnoitellaan yksilöllisesti kunnan omaan vahinkoriskiin perustuen.

Hintaa muodostettaessa merkitsee myös vakuutuksenottajan henkilökohtainen vahinkohistoria. Tämä vaikuttaa asiakkaan vakuutukselle saamaan bonukseen. Mitä pidempään asiakas on ajanut ilman vahinkoa, sitä suuremman bonuksen asiakas saa.

Turvan uudessa autojen liikennevakuutuksessa asiakkaan henkilökohtainen vahinkohistoria otetaan aiempaa kattavammin huomioon, mikä usein laskee huolellisen kuskin vakuutuksen hintaa.

Myös asiakkaan iällä on merkitystä. Tilastojen mukaan tyypillisesti nuorimmilla ja iäkkäimmillä autoilijoilla vahinkoriski on keskimääräistä suurempi.

Voit vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen ennen kaikkea autoilemalla mahdollisimman vähin vahingoin, jolloin maksuun eniten vaikuttavat bonukset ovat suurimmat.

Kun olet ostamassa autoa, sinun on etukäteen mahdollista vertailla eri automerkkien ja -mallien vaikutusta vakuutusmaksun suuruuteen, esimerkiksi Turvan toimistoilla tai verkkokaupassa.