Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ömsesidighet

Ägarna i ett ömsesidigt bolag är dess kunder, dvs. försäkringstagarna, och ägarna av garantikapitalet. Turvas ägare är kunderna samt FFC, femton fackförbund, två arbetar-organisationer och LokalTapiola-gruppen.

Alla ägare får vara med och fatta beslut på bolagsstämmorna. I Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har försäkringstagarna en starkare ställning än garantikapitalägarna eftersom rösträtten för de sistnämnda är begränsad.

Ett ömsesidigt bolag har en stabil ägarstruktur och kan inte lätt bli övertaget. Därför kommer försäkringsverksamheten i främsta rummet. En del av resultatet i ett ömsesidigt bolag fördelas tillbaka till kunderna i form av rabatter och andra ägarkundförmåner och en del används för att trygga bolagets solvens.

Bolagets resultat kommer alltså kunderna till godo som konkurrenskraftiga priser. Storleken på ägarkundrabatter på försäkringspremierna beror på hur länge kundförhållandet varat och Turva fortsätter att utveckla och utvidga rabatterna även i framtiden.