Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ajoneuvovakuutukset

Tiedote vakuutuksille, joiden kausi vaihtuu kesä-joulukuussa 2018

Liikenne- ja autovakuutuksissa alkaa uusi vakuutuskausi. Lue tästä, mitä muutoksia uusi kausi tuo sinun vakuutuksiisi.

Tarkista oma vakuutuskautesi vakuutuskirjasta tai verkkopalvelusta. Aikaisemmin alkanutta vakuutuskautta koskevan tiedotteen löydät tiedotearkistosta.

Parannuksia autovakuutuksiin

 • Liittokasko ja Turvakasko sisältävät jatkossa pysäköintiturvan. Pysäköintiturva korvaa pysäköidylle autolle toisella moottoriajoneuvolla aiheutetun vahingon ilman bonusmenetystä, kun vahingon aiheuttaja ei ole tiedossa. Pysäköintiturva sisältyy 1.11.2011 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin.
 • Turvakasko, Peruskasko ja Hirvi-ilkivalta-palo-varkausvakuutus sisältävät jatkossa eläintörmäysturvan. Eläintörmäysturva korvaa törmäyksen muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen. Törmäykset hirvieläimen kanssa korvataan jatkossakin hirvivahinkoturvasta. Liittokaskossa eläintörmäysturva on jo ennestään. Eläintörmäysturva sisältyy 1.11.2011 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin.
 • Autopalveluvakuutus on jatkossa voimassa myös yli 16 vuotta vanhojen yksityiskäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen Hirvi-ilkivaltapalo-varkaus- ja Hirvi-palo-varkausvakuutuksessa.

Huom! Pysäköintiturva ja eläintörmäysturva sisältyvät vain 1.11.2011 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. Jos sinulla on tätä vanhempi kaskovakuutus, ota yhteyttä Turvaan ja päivitä vakuutuksesi ajan tasalle.

Muutoksia kaskovakuutusehtoihin


Vakuutuksen kohteeseen kuulumattomat varusteet:

 • Vakuutuksen kohteena eivät ole teippaukset, lukuun ottamatta yrityksen omaan toimintaan liittyviä vakuutuksenottajan omistamia tarroja ja logoja.

Traktorin, traktoriksi rekisteröidyn mönkijän ja mönkijän vakuutuksiin sisältyviä lisälaitteita on tarkennettu:

 • Traktorin vakuutukseen sisältyvät traktorin etukuormain, maakauha, perälevy, trukkipiikit ja maatalousperävaunu.
 • Mönkijän ja traktoriksi rekisteröidyn mönkijän vakuutukseen sisältyvät etukauha, puskulevy ja tavallinen perävaunu.

Kolarointivakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon tai sen osan liian kovasta rasituksesta tai ylikuormittamisesta
 • vahinkoa, joka on aiheutunut vedestä ajoneuvon toimintojen ohjainyksiköille (esim. moottorinohjaus, vaihteisto, luistonesto tai ilmastointi) ellei vahinko ole ehtokohdissa 3.1–3.7 mainittujen tapahtumien välitön seuraus
 • vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon osasta, lisävarusteesta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen.

Kolarointivakuutuksen rajoitusehtoa, joka koskee ajoneuvon osan tai laitteen rakenne-, valmistus- ja materiaalivikaa, on tarkennettu. Kolarointivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai materiaaliviasta tai heikkoudesta. Esimerkiksi:

 • Joustintuen jousi katkeaa materiaalin väsymisen vuoksi.
 • Ajoneuvon rakenteeseen tai osaan tulee väsymismurtuma.

Lunastusedun mukaisen uuden ajoneuvon kokonaiskorvauksen ehtoa on muutettu. Korvauksena on uuden samanlaisen ajoneuvon käteisostohinta, jos

 • ajoneuvo on ollut yhden autoliikkeen enintään yhdeksän kuukauden omistus- ja hallintasuhdetta lukuun ottamatta vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa ja kaskovakuutettuna siitä alkaen, kun se ensimmäisen kerran rekisteröitiin tai olisi pitänyt rekisteröidä. Aiemmin autoliikkeen omistusaikaa ei ollut rajoitettu.
 • ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä on kulunut enintään kolme vuotta (aiemmin kaksi vuotta)
 • ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 km (aiemmin 50 000 km)
 • ajoneuvon arvioidut korjauskustannukset ovat vähintään 50 % uuden samanlaisen ajoneuvon käteisostohinnasta tai, jos samanlaista ajoneuvoa ei ole enää myynnissä, käteisostohinnasta silloin, kun samanlaista ajoneuvoa oli viimeksi myynnissä. Aiemmin korjauskustannusten rajana oli 30 %.

Jos samanlaista ajoneuvoa ei ole enää myynnissä, korvauksen yläraja on viimeisimmän myynnissä olleen samanlaisen ajoneuvomallin edullisin käteisostohinta. Uuden ajoneuvon käteisostohinnalla tarkoitetaan korkeintaan sitä hintaa, jolla Turva saisi tai olisi saanut hankittua samanlaisen ajoneuvon vastaavanlaisin, lunastukseen sisältyvin lisävarustein vahinkohetkellä tai kun sitä viimeksi on ollut myynnissä autoliikkeessä.

Autopalveluvakuutuksen ehtoon on tehty lisäyksiä:

 • Autopalveluvakuutuksen tarkoituksena on korvata matkan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, jos niitä ei korvata ajoneuvon merkkikohtaisen liikkumisturvapalvelusopimuksen tai ajoneuvon merkistä riippumattoman, ajoneuvoon tai henkilöön sidotun, vastaavan kaltaisen liikkumisturvapalvelusopimuksen perusteella.
 • Turvalla on oikeus nimetä palveluntuottaja, jota vakuutuksen kohteen nostotyössä ja kuljetuksessa käytetään. Turvan käyttämien palveluntuottajien keskimääräisiä sopimushintoja pidetään viitehintoina nosto- ja kuljetuskustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa.
 • Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut käytettäessä ajoneuvoa moottoriradalla tai ajo- tai nopeusharjoittelussa muulla alueella tai tieosuudella. Rajoitus ei koske ajokortin hankkimiseen liittyvää ajoharjoittelua muulla alueella kuin moottoriradalla eikä ennakoivan ajon (EAK) tai muun vastaavan, osallistujille etukäteen ilmoitetun koulutusohjelman mukaista ohjattua harjoittelua, kun kouluttaja on hyväksytty kouluttajaksi em. koulutusohjelmaan ja vahinko sattuu koulutusohjelman mukaisessa harjoitteessa.
 • Vakuutuksesta ei korvata palveluntuottajalle muusta korvausjärjestelmästä tai muun sopimuksen perusteella maksetun sopimushinnan ja palveluntuottajan yleisesti käyttämän palveluhinnan erotusta.

Palovakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut irtipäässyt tuli tai suoraan ajoneuvoon osunut salamanisku. Sähkölaitteessa tapahtunut oikosulku tai yhtäkkinen jännitteen kohoaminen ei ole korvattava palovahinko.

Ilkivaltavakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut saastuneesta, saastutetusta tai virheellisestä polttoaineesta.

Oikeusturvavakuutuksessa on tarkennettu vakuutustapahtuman sattumisen jälkeisiä toimenpiteitä. Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja välimiesmenettelyssä vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan.

Muutoksia liikennevakuutusehtoihin


Liikennevakuutuksen minimimaksua koskevan ehtokohdan sanamuotoa on korjattu:

 • Motocross-, enduro- ja ratapyörillä, rekisteröintikelvottomilla kilpailukäytössä olevilla moottorikelkoilla, rekisteröintikelvottomilla kilpa-autoilla sekä rallisprint-henkilöautoilla vakuutusmaksu on aina vähintään 100 euroa kultakin voimassa olleelta vakuutuskaudelta tai sen osalta. Muilla kuin kilpailukäyttöisillä moottorikelkoilla vakuutusmaksu on kultakin voimassa olleelta vakuutuskaudelta tai sen osalta aina vähintään 50 euroa, mopoilla 40 euroa ja muilla ajoneuvoilla 13 euroa.

Turvan takautumisoikeus

 • Vahinkoa kärsineen oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka vakuutusyhtiö on hänelle suorittanut, siirtyy vakuutusyhtiölle.
  Jos kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö taikka ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja, oikeus siirtyy kuitenkin vain, jos hän on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

  Vakuutusyhtiölle syntyy takautumisoikeus edellä sanotusta riippumatta myös sitä kohtaan, joka on aiheuttanut vahingon
  1) kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ollut ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä on ollut vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa; tai
  2) kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta sellaisessa tilassa, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksesta taikka tällaisten aineiden yhteisvaikutuksesta.


Maksumuutokset

Korotamme maksuja niissä vakuutuksissa, joista maksettujen korvausten määrä on kasvanut. Korotukset ovat suurimpia niissä vakuutustuotteissa, joiden korvausmäärä on kasvanut eniten.

Liikennevakuutus

 • henkilö-, paketti-, matkailu- ja kuorma-autot 3 %
 • mopot 3 %
 • moottoripyörät 5 %
 • moottorikelkat (ennen 1.6.2017 alkaneet) 5 %
 • mönkijät ja mopoautot 10 %
 • motocross-, enduro- ja ratapyörät sekä rekisteröimättömät
  kilpa-autot ja kilpailukäyttöiset moottorikelkat 15 %


Kaskovakuutus

 • Henkilöautot
  • Liittokasko, Turvakasko ja Peruskasko 4,6 %
 • Pakettiatot
  • Liittokasko, Turvakasko ja Peruskasko 5 %
 • Matkailuautot
  • Kaikenvara 5 %
 • LInja- ja kuorma-autot
  • Kaikenvara 10 %
 • Moottorikelkat (ennen 1.6.2017 alkaneet) ja mopoautot
  • Kaikenvara, Hirvi-palo-varkaus ja Palo-varkaus 15 %

Muut mahdolliset maksumuutokset

Ajoneuvosi vakuutusmaksua voi vähentää tai korottaa edellä mainittujen muutosten lisäksi esimerkiksi kotikuntasi vaihtuminen, haltijan ikääntyminen, ajoneuvomallin riskitarkistus tai kampanja-alennuksen tai muun etuuden voimassaolo tai päättyminen.