Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Koti- ja omaisuusvakuutukset

Tiedote vakuutuksille, joiden kausi vaihtuu tammi–joulukuussa 2016.
Tarkista oma vakuutuskautesi vakuutuskirjasta tai verkkopalvelusta.
Aikaisemmin alkanutta vakuutuskautta koskevan tiedotteen löydät tiedotearkistosta.

Vakuutukset seuraavat yleisen hintatason muutoksia
Vakuutusmaksut ja vakuutuksen korvausmäärät muuttuvat vakuutusehdoissa määritellyn indeksin mukaan, jotta vakuutus pysyy mukana yleisessä hintakehityksessä. Vuonna 2016 kotivakuutuksen indeksimuutokset ovat seuraavat:

Irtaimistovakuutukset, kuluttajahintaindeksi -0,26 %
Rakennusten vakuutukset, rakennuskustannusindeksi +0,33 %

Maksumuutokset

Maksamiemme korvausten määrä on kasvanut. Indeksimuutosten lisäksi korotamme siksi seuraavien vakuutusten maksua:

  • Turva Isokoto, täysarvo 9 %
  • Turva Isohima, täysarvo 9 %
  • Turva Pikkukoto, vakuutusmäärällinen 9 %
  • Kotiturva 9 %
  • Oikeusturvavakuutus 9 %

Joidenkin kotivakuutussopimusten hinnoittelua on lisäksi tarkistettu vastaamaan paremmin nykyistä hintatasoa. Muutosten vaikutus on 1-20 %. Suurimmalla osalla asiakkaista tarkistus ei vaikuta vakuutusmaksuun.

Asuinrakennuksen vakuutusmaksu voi muuttua lisäksi rakennuksen tai putkiston iän vaikutuksesta. Kun rakennusvuodesta tai putkistojen uusimisesta on kulunut 11,21 tai 31 vuotta, rakennuksen vakuutusmaksu nousee. Maksu alenee, jos rakennuksen käyttövesiputkistot uusitaan kokonaan. Muistathan ilmoittaa käyttövesiputkistojen uusimisesta Turvaan.

Muutoksia Turva Koto- ja Kodinturvasopimuksen vakuutusehdoissa

Irtaimistovakuutuksessa on vakuutettuna osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle kuuluvat kiinteät sisustukset, jatkossa myös vuokralaisen vuokra- tai asumisoikeus-huoneiston kiinteät sisusteet kuuluvat irtaimistovakuutukseen vakuutuskirjassa merkittyyn enimmäiskorvausmäärään asti. Vuodon rakennukselle tai kiinteille sisustuksille aiheuttaman vahingon kaikista vianetsimis- ja korjauskustan-nuksista tehdään vuotaneen putkiston, laitteen tai säiliön ikään perustuva vähennys seuraavasti:

Putkiston, laitteen tai säiliön ikä Vähennys vahingon määrästä Vähennys enintään
30-49 v. 25 % 3000 euroa
50 v. ja yli 50 % 5000 euroa

Vahinkotapauksissa, joissa suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt, vähennetään vakuutetulle omaisuudelle valittu omavastuu nelinkertaisena.

Vastuuvakuutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt.

Muutoksia rajoitusehtoihin

Turva Koto ja Kodin turvasopimuksesta ei korvata
• vahinkoa, jonka lemmikki- tai kotieläin on aiheuttanut puremalla, raapimalla, repimällä tai muulla käyttäytymisellään
• vahinkoa, jos asunto-osakeyhtiö on kunnossapitovastuullaan olevia rakenteita kohdanneen vahingon yhteydessä velvollinen vastaamaan myös osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevan omaisuuden vaurioista

Kodin turvasopimuksesta ei korvata
• polttomoottorille tai polttomoottorikäyttöiselle laitteelle aiheutunutta vahinkoa lukuun ottamatta ulkoapäin äkillisesti vaikuttaneen tekijän tai irtipäässeen tulen aiheuttamaa vahinkoa
• postilähetyksenä tai muuna erillisenä rahtina toimitetulle omaisuudelle kuljetuksen aikana sattuvia vahinkoja

Onko sinun kotisi vakuutusturva ajan tasalla?
Turvan uusissa vakuutustuotteissa on monia etuja verrattuna aiempiin vakuutustuotteisiin. Turva Koto -sopimuksessa muun muassa monen omistamasi kohteen enimmäiskorvausmäärät ovat suuremmat kuin vanhassa Kodin turvasopimuksessa. Turva Koto -sopimukseen sisältyy laajalla ja perustasolla myös turva poikkeuksellisen tulvan varalta.

Ota yhteyttä Turvaan ja päivitä vakuutusturvasi ajan tasalle.