Sivuston ohjeet

Verkkopalvelut

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Vahinko- ja väärinkäytösrekisteri

Vahinko-, väärinkäytös - ja asiakashäiriörekisteri sekä rahanpesun ja terrorismin estäminen

Vakuutusalalla on käytössä yhteinen vahinkorekisteri sekä väärinkäytösrekisteri. Vahinkorekisteriin kerätään tietoja vahingoista ja sen tarkoituksena on estää korvauksen hakeminen väärin perustein useammasta yhtiöstä. Väärinkäytösrekisteriin tallennetaan tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat syyllistyneet vakuutusyhtiöön kohdistuvaan rikokseen. Kyseisten rekisterien tietoja käytetään ainoastaan vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen ja paljastamiseen.

Turva voi käyttää asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja rahanpesulaissa säädetyllä tavalla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.