Sivuston ohjeet

Verkkopalvelut

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Käyttöehdot

Sivuston käyttöehdot

Näiden Internet-sivujen julkaisija on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (jäljempänä Turva). Osoite: Järvensivuntie 3, 33100 Tampere. Nämä käyttöehdot koskevat Turvan avointen Internet-sivujen käyttämistä ja kehotamme tutustumaan niihin ennen sivuilla vierailemista.

Tekijänoikeudet

Näiden Internet-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Turvalle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Turvan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

Vastuunrajoitukset

Näillä Internet-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Turvaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivujen tarkoituksena ei ole antaa sijoitusneuvontaa. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Turva ei vastaa sivuilla annettujen tietojen perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, vaan vastuun näistä kantaa aina asiakas. Tarkempaa tietoa tarjottavista tuotteista ja palveluista saa puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti Turvan toimipisteessä.
Internet-sivuilla julkaistut tekstit, kuvat, äänitiedostot, animaatiot, laskimet ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä Turva vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Turvan palveluihin. Turva ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista. Turva ei vastaa Internet-sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.

Turva ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden Internet-sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

Vastuu annetuista tiedoista ja toimeksiannoista

Sivujen käyttäjä vastaa Internet-sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

Tietojen tallentaminen

Turvalla on oikeus tallentaa ja analysoida Internet-sivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Turva voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Evästekäytäntö

Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy tiedonkeruun alla mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Sivustolla käytettävät evästeet


Turva kerää sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimen ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut ja niillä käytetty aika
  • selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy Sivuston käyttämisen jälkeen
  • miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle

Edellä mainittujen asioiden tilastoimiseen sivusto käyttää kolmansien osapuolten työkaluja, kuten Google Analytics ja Adform. Käyttäjän tunnistettavia rekisteritietoja ei missään ei missään vaiheessa luovuteta kolmannen osapuolen palveluihin.

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla


Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Evästeiden perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille selaimille, joiden käyttäjiä mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan hyödyntää myös sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Tilastointi- ja mainontaevästeiden käytön estäminen


Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.
Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan.
Voit estää kohdentamisen YourOnlineChoices-sivustolla.

Muut ehdot

Nämä Internet-sivut ja niillä olevat tiedot on suunnattu Suomen markkinoille ja Suomessa asuville sekä Suomessa sijaitsevien riskien vakuuttamiseen, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu.
Turvalla on oikeus muuttaa Internet-sivujen sisältöä tai käyttöehtoja taikka lakkauttaa palvelu.
Turvalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Sovellettava laki

Turvan ja Internet-sivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.