Työtapaturma ja ammattitauti

Työtapaturma
  • Uusi tapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan 1.1.2016
  • Tapaturman tulee sattua työssä eli työtä tehtäessä tai työntekopaikan alueella. Tapaturma voi sattua myös varsinaisen työntekopaikan alueen ulkopuolella, esimerkiksi työmatkalla tai ruokatauolla; erityisissä olosuhteissa, kuten esimerkiksi koulutus- tai virkistystilaisuudessa tai työssä, joka on tehty kotona tai muussa vastaavassa paikassa (etätyö).
  • Tapaturmien lisäksi korvataan työliikekipeytyminen, jonka korvattavuuteen liittyy kuitenkin laissa rajoituksia. Lisäksi korvataan ammattiepäilyn tai ammattitaudin aiheuttamia kustannuksia.
  • Työnantaja on velvoitettu ottamaan työntekijöilleen lakisääteinen tapaturmavakuutus työtapaturmien ja ammattitautien varalta.
Työtapaturma
Työtapaturma ja ammattitauti

Työntekijän ja yrittäjän tapaturmasta tai ammattitaudista johtuva kulu tai ansionmenetys