Oikeusturvavahinko

Oikeusturvavahinko

Kotivakuutukseesi voi sisältyä oikeusturvavakuutus. Vakuutuksen tarkoitus on korvata oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeuden käsiteltäväksi saatettavissa olevissa, yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- tai hakemusasioissa. Oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan lisäksi samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

Myös vapaaehtoiseen ajoneuvovakuutukseesi voi sisältyä oikeusturvavakuutus. Sen tarkoitus on korvata oikeudenkäyntikuluja ajoneuvon omistamiseen, hallintaan tai kuljettamiseen liittyvissä riita-, rikos- tai hakemusasioissa. Oikeusturvaedun voi saada vakuutetun ajoneuvon omistaja, haltija tai kuljettaja.

Oikeusturvavahinko
Oikeusturvavahinko

Riita- tai rikosasiasta aiheutuneet oikeudenkäynti- ja asianajokulut