Matkavakuutus Matkat

Matka
  • Voit vakuuttaa matkan ajaksi itsesi ja mukaan otettavan omaisuutesi. Matkustajavakuutuksesta korvataan matkalla sattuvia tapaturmia ja sairastumisia. Lisäksi matkustajavakuutuksesta voidaan korvata matkalta myöhästymisestä tai matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvia kuluja.
  • Matkatavaravakuutuksesta korvataan tavaroille aiheutuvia vahinkoja, kuten rikkoutumisia. Matkatavaravakuutukseen sisältyy myös matkavastuuvakuutus, joka korvaa vakuutetun ulkopuolisille aiheuttamia esine- tai henkilövahinkoja.
Matkustajavahinko
Matkustajavahinko

Matkalla sattunut sairastuminen tai tapaturma, matkan keskeytyminen tai peruuntuminen.

Matkatavaravahinko
Matkatavaravahinko

Matkalle mukaan otetulle omaisuudelle sattunut vahinko

Matkavastuu
Matkavastuuvahinko

Matkan aikana toiselle osapuolelle aiheutettu vahinko