Metsävahinko

Metsävahinko
  • Metsävakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun tilan metsätalousmaan puustolle ja taimikolle aiheutunut vahinko. Vakuutuksen kohteena on myös hakkuupaikalla ja metsä- ja tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan omistama, vakuutuskirjassa mainitulta tilalta hakattu puutavara.
  • Korvattavia vahinkotapahtumia ovat palo-, myrsky-, lumi-, hyönteis-, tulva-, sienituho-, eläintuho- ja ilkivaltavahinko. Korvattavuus riippuu vakuutuksesi laajuudesta.