Anmäl en skada

Verkkopalvelut

Behändigast anmäler du en skada i vår webbtjänst (fungerar dock endast på finska). Om du vill anmäla en skada på svenska kan du använda skadeanmälningsblanketterna nedan. De utskrivbara blanketterna är i pdf-format, och du behöver programmet PDF Reader för att kunna öppna dem. Du kan ladda ner programmet gratis här.

Närmare anvisningar finns på finska på sidorna ”Ilmoita vahingosta”.

Egendomsskador

Byggnadsskador
Skicka skadeanmälan och de inköpskvitton och andra verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: OMRAK
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skador på lösöre
Skicka skadeanmälan och de inköpskvitton och andra verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: OMIRT
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Sjukdoms-, rese- eller olycksfallsskador

Skicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: YTKORV
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Trafik- och bilskador

Skicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: MAKOR
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Personskador i trafiken

Bägge anmälningarna ska fyllas i.

Skicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: MAHLK
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Arbetsolycksfallsskador

Skicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: LTKOR
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Ansvarsskador


Skicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: OMVAS
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Rättsskyddsskador


Skicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: OMOIK
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE