Lisätietoa ansionmenetyskorvauksen hakemisesta

Takaisin toimintaohjeisiin


Jos olet palkansaaja, tarvitsemme työnantajan todistuksen sairausajan palkasta ja/tai sen menetyksestä. Työnantajasi voi tehdä palkkailmoituksen Turvan verkkopalvelussa tai alla olevalla lomakkeella. Jos työnantaja maksaa sinulle täyden palkan sairausloman ajalta, työnantaja voi hakea sinulle maksetun sairausajanpalkan määrää korvattavaksi liikennevakuutuksesta.


Työnantajan todistuksesta pitää käydä ilmi seuraavat asiat:

  • maksaako työnantaja sairausajan palkkaa kyseisen sairausloman ajalta
  • palkan määrä sairausloman ajalta
  • palkkaperuste (tunti-/kuukausipalkka + mahdolliset veronalaiset palkanlisät).

Jos saat työttömyysetuutta, toimita työttömyyskassan tai Kelan todistus työttömyyskorvauksen määrästä.


Jos olet yrittäjä, ilmoita seuraavat tiedot:

  • yrityksesi viime vuoden tuloslaskelma liitteineen ja kirjanpitäjän selvitys palkastasi
  • selvitys yritystoiminnan laadusta ja laajuudesta
  • selvitys henkilökohtaisesta työpanoksestasi yhtiössä
  • mahdolliset sijaisille maksetut palkat
  • selvitys, miten liikennevahinko on vaikuttanut yrityksen toimintaan.

Jos olet maanviljelijä, ilmoita, oletko päätoiminen maanviljelijä. Ansionmenetyskorvaus määräytyy MYEL-tulosi mukaan, ja siitä saamme tiedon Maatalousyrittäjien Eläkelaitokselta (Mela). Jos sairauslomasi ajaksi on palkattu lomittaja, toimita selvitys lomittajan palkasta.

Maksuton postiosoite:
Turva
Info: MAHLK
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Sähköposti:
liikennekorvaukset(ät)turva.fi

Huomioithan, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu. Älä toimita henkilötietojasi koskevaa materiaalia suojaamattomalla sähköpostiyhteydellä.


Takaisin toimintaohjeisiin