Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Mitä liikennevakuutus korvaa?

Takaisin toimintaohjeisiin

Liikennevakuutuskorvaukset määräytyvät liikennevahinkolautakunnan ohjeiden ja normien mukaan. Löydät lisätietoa korvauksista liikennevahinkolautakunnan sivuilta.

Sairaanhoitokulut

Sairaanhoitokuluina korvataan tarpeellisista tutkimuksista, hoidoista ja toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Hoito korvataan riippumatta siitä, onko se annettu yksityisessä vai julkisessa hoitolaitoksessa.

Muut tarpeelliset kulut

Liikennevakuutuksesta korvataan tarpeelliset kulut, jotka liittyvät liikennevahingossa saatuihin vammoihin, esimerkiksi matkakulut hoitolaitokseen ja takaisin sekä lääkekulut.

Ansionmenetys

Liikennevakuutuksesta korvataan todellisten työtulojen menetys sairausloman ajalta. Lue lisää ansionmenetyskorvauksen hakemisesta.

Työkyvyttömyyseläke

Jos liikennevahinkovammasta aiheutuu pysyvä työkyvyn menetys, liikennevakuutuksesta korvataan ansionmenetys arvioidun vuosiansion mukaan. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä tai osittaisena vammasta aiheutuvan haitan mukaan. Vanhuuseläkeiässä eläkkeen määrä alenee 60 prosenttiin.

Haittakorvaukset (tilapäinen haitta, pysyvä haitta, kosmeettinen haitta)

Tilapäisen haitan, pysyvän haitan tai kosmeettisen haitan korvaus määritellään lääkärinlausuntojen perusteella. Sinun ei tarvitse hakea korvausta erikseen, vaan käsittelemme sen puolestasi. Kosmeettisen haitan korvauksen käsittelemistä varten tarvitsemme kuitenkin valokuvan vammasta. Korvaukset ovat arvioitavissa aikaisintaan vuoden kuluttua liikennevahingosta tai viimeisimmästä toimenpiteestä.

Hoitotuki ja vaatelisä

Vamman laadusta ja vaikeusasteesta johtuen vahinkoa kärsinyt voi tarvita säännöllisesti toisen henkilön apua. Liikennevakuutuksen hoitotuella on tarkoitus korvata vahinkoa kärsineelle hänen saamansa vamman seurauksena säännöllisestä avuntarpeesta aiheutuvat kulut.

Vahinkoa kärsinyt voi joutua käyttämään erilaisia apuvälineitä, jotka kuluttavat vaatteita tavanomaista enemmän. Tällöin liikennevakuutuksesta korvataan vaatelisää.

Hautauskulut

Liikennevakuutuksesta korvataan kohtuulliset hautaus- ja hautaamiseen liittyvät kulut, joita ovat mm. kohtuuhintainen arkku, erityisen läheisten (esimerkiksi samassa taloudessa asuvien) kukkalaitteet sekä hautajaisvaatteet niiden jäännösarvo huomioiden (yleensä noin puolet hankittujen vaatteiden arvosta), seurakunnan veloittamat kulut, muistotilaisuus ja kohtuullinen kestitys, hautakivi ilman erikoiskoristeita sekä lehti-ilmoitukset.

Korvauskäsittelyä varten tarvitsemme alkuperäiset laskut sekä kuitit niiden maksamisesta. Pyydämme myös ilmoittamaan kuolinpesän hoitajan tiedot sekä kuolinpesän tilinumeron, jolle korvauksen voi maksaa.

Perhe-eläke

Mikäli liikennevahingossa menehtynyt henkilö oli elatusvelvollinen, hänen elatuksen varassa olevilla henkilöillä on oikeus saada liikennevakuutuksesta korvausta elatuksen menettämisestä eli perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeeseen oikeutettuja ovat leski, alaikäiset lapset sekä alle 21-vuotiaat opiskelevat lapset sekä henkilö, joka on tosiasiassa ollut surmansa saaneen elätettävänä.

Ammatillinen kuntoutus

Mikäli liikennevahinkovamman takia työkyky tai ansiomahdollisuudet ovat heikentyneet, liikennevakuutuksesta korvataan ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Kuntoutuksena voidaan korvata esimerkiksi koulutus uuteen ammattiin ja kuntoutuksen aikana syntyvä ansionmenetys.

Takaisin toimintaohjeisiin