Kodinhoitoapua toipilaalle

Ammattiliiton jäsenenä voit saada korvausta tapaturman jälkeisenä toipilasaikana käytetyistä kodinhoitopalveluista. Edun tarkoituksena on helpottaa arjen sujumista toipumisen aikana.

Olet oikeutettu etuun jos sinulla on 1.6.2008 tai sen jälkeen otettu henkilökohtainen aikuisen tapaturmavakuutus tai jos kuulut ammattiliiton ottaman, hoitokulut sisältävän tapaturmavakuutuksen piiriin. Tällainen tapaturmavakuutus on Ammattiliitto Pron, SJL:n, Konepäällystöliiton, IAU:n, SLSY:n, OAJ:n, Akavan Erityisalojen, YKA:n, MMA:n,Talentian, Toimintaterapeuttiliiton, KTK:n, Tulliliiton ja Aliupseeriliiton jäsenillä sekä SuPerin opiskelijajäsenillä. Edun saaminen edellyttää voimassaolevaa kotivakuutusta Turvassa

Jos edellä mainituin tavoin vakuutettu ammattiliiton jäsen joutuu vakuutuksesta korvattavan tapaturman vuoksi sairaalahoitoon vähintään vuorokaudeksi, voi hän saada korvausta sairaalasta kotiutumisensa jälkeen käyttämistään kodinhoitopalveluista. Puoliso ei voi käyttää vakuutetun etua.

Korvattava kodinhoitoetuus on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä.

Mihin hoitoapua voi käyttää?


Kodinhoitoetua voi käyttää yksilöllisiin kodinhoidollisiin tarpeisiin, esim.

  • tavalliseen viikkosiivoukseen
  • pyykinpesuun
  • kaupassa tai muilla asioilla käyntiin
  • lemmikkieläinten päivittäiseen hoitoon
  • nurmikonleikkuuseen
  • puiden pilkkomiseen
  • lumitöiden tekemiseen

Miten korvausta haetaan?

  • Toimita alkuperäinen kuitti maksetuista kodinhoidon kuluista sekä tosite sairaalahoidosta korvaushakemuksen yhteydessä Turvaan.
  • Kodinhoitoa tarjoavalla palveluntuottajalla pitää olla Y-tunnus.
  • Korvauksen enimmäismäärä on 500 euroa yhdestä tapaturmasta.

Katso korvauksenhakuohjeet