Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal, som medför Dig som fackmedlem betydande försäkringsförmåner. Som medlem får Du den medlemsförsäkring som JHL har förhandlat. Den är en personförsäkring som är anpassade enbart för JHL:s medlemmar.

Yrkesmässig ansvarsförsäkring för studerande

JHL har försäkrat sina yrkesstuderande medlemmar med yrkesmässig ansvarsförsäkring. Försäkrade är förbundets medlemmar under teoriundervisningen och under arbetspraktiken. Under försäkringsperioden till förbundet anslutna medlemmar är försäkrade fr.o.m. medlemskapets början.
Försäkringen ersätter person- och sakskador förorsakade av den försäkrade till 42 047 euro i enlighet med ansvarsförsäkringsvillkoren för yrkesperson, då skadorna konstateras under försäkringsperioden och den försäkrade är ersättningsansvarig i enlighet med gällande rätt. Försäkringen ersätter även skada som under arbetspraktiken har förorsakats på främmande egendom. Försäkringen är gällande i Europa.
Den försäkrades självrisk i varje skadehändelse är 17 euro.