Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal, som medför Dig som fackmedlem betydande försäkringsförmåner. Som medlem får Du den medlemsförsäkring som JHL har förhandlat. Den är en personförsäkring som är anpassade enbart för JHL:s medlemmar.

Yrkesmässig ansvarsförsäkring för medlemmar

Försäkrade är förbundets medlemmar. Under försäkringsperioden är till förbundet anslutna medlemmar försäkrade fr.o.m. början av medlemskapet.

Försäkringen ersätter person- och sakskador förorsakade av den försäkrade till 100 000 euro i enlighet med ansvarsförsäkringsvillkoren för yrkesperson, då skadorna konstateras under försäkringsperioden och den försäkrade är ersättningsansvarig i enlighet med gällande rätt. Den försäkrades självrisk i varje skadehändelse är 100 euro. Försäkringen är gällande i Finland.