Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal, som medför Dig som fackmedlem betydande försäkringsförmåner. Som medlem får Du den medlemsförsäkring som JHL har förhandlat. Den är en personförsäkring som är anpassade enbart för JHL:s medlemmar.

Resenärförsäkring

De försäkrade

Försäkrade är JHL:s medlemmar, även pensionärer. Försäkringen har ingen övre åldersgräns. Försäkrade är också den försäkrades under 15-åriga medresande barn. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade.

Giltighet

Försäkringen gäller under fritidsresor från Finland till utomlands och under fritidsresor i hemlandet, som räcker minst till 50 kilometers avstånd från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad.

De viktigaste restriktionerna:

  • försäkringen gäller inte under resor mellan den försäkrades bostad, arbetsplats och fritidsbostad.
  • försäkringen gäller högst 45 dygn räknat från resans startdatum.
  • försäkringen gäller inte i idrottstävlingar eller träningar inför dessa eller i villkoren speciellt avbegränsade idrottsgrenar eller hobbyer.

Ersättningar

Försäkringen ersätter, utan övre gräns och utan självrisk, vårdkostnaderna förorsakade av en akut sjukdom eller olycksfall under resa. Försäkringen ersätter kostnader vid annullering eller avbrytande av resa på grund av plötslig sjukdom eller olycksfall samt kostnader vid försening från resa. Försäkringen ersätter också resekostnader vid förtidig hemresa på grund av en krissituation på resmålet.
Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.