Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal, som medför Dig som fackmedlem betydande försäkringsförmåner. Som medlem får Du den medlemsförsäkring som JHL har förhandlat. Den är en personförsäkring som är anpassade enbart för JHL:s medlemmar.

Lösöreförsäkring för familjedagvårdare

Försäkringen ersätter skada förorsakad av dagbarn, vilken sker till familjedagvårdares egen egendom. Maximibeloppet av ersättningen är 2 060 euro per skadefall. Försäkringen ersätter ändå inte skada förorsakad av dagbarn, vilken sker till personlig egendom av den person som bor i samma hushåll som familjedagvårdaren (till exempel glasögon).
Försäkringen gäller i Finland. Den försäkrades självrisk i varje skadehändelse är 50 euro.