Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal, som medför Dig som fackmedlem betydande försäkringsförmåner. Som medlem får Du den medlemsförsäkring som JHL har förhandlat. Den är en personförsäkring som är anpassade enbart för JHL:s medlemmar.

Fritidsolycksfallsförsäkring

De försäkrade

Försäkrade är JHL:s medlemmar, även pensionärer. Försäkringen har ingen övre åldersgräns.

Giltighet

Försäkringen gäller överallt i världen. Den gäller ändå inte i idrottstävlingar eller träning inför dessa eller i villkoren speciellt avbegränsade idrottsgrenar eller hobbyer.

Ersättningar

Ersättning för fullständig bestående invaliditet förorsakad av olycksfall är 36 759 € och för partiell invaliditet ett belopp ur det totala försäkringsbeloppet som motsvarar definierad invaliditetsgrad.

Försäkringen ersätter inte vårdkostnader till följd av ett olycksfall.