Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal, som medför Dig som fackmedlem betydande försäkringsförmåner. Som medlem får Du den medlemsförsäkring som JHL har förhandlat. Den är en personförsäkring som är anpassade enbart för JHL:s medlemmar.

Medlemsförsäkring

Resenärförsäkring

Medlemsförsäkring

Fritidsolycksfallsförsäkring

Medlemsförsäkring

Organisationsförsäkring

Medlemsförsäkring

Dagpenningsersättning i karensfall

Medlemsförsäkring

Yrkesmässig ansvarsförsäkring för medlemmar

Medlemsförsäkring

Yrkesmässig ansvarsförsäkring för studerande

Medlemsförsäkring

Lösöreförsäkring för familjedagvårdare