Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår resenärförsäkring och olycksfallsförsäkring samt yrkesmässig ansvarsförsäkring.

Organisatiosförsäkring gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

Yrkesmässig ansvarsförsäkring

Yrkesmässig ansvarsförsäkring ersätter person- eller sakskada som medlem i sitt arbete förorsakar utomstående. Försäkringen gäller i Finland och andra nordiska länderna.

Försäkringsbeloppet är högst 100 000 euro per skadehändelse. Självrisken är 100 euro i alla skadefall.