Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår resenärförsäkring och olycksfallsförsäkring samt yrkesmässig ansvarsförsäkring.

Organisatiosförsäkring gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

Organisationsförsäkring

Som medlem i förbundet är du försäkrad genom Organisationsförsäkring när du deltar i Pro:s organisationsuppdrag och tillställningar i Finland och utomlands.

I Organisationsförsäkringen ingår resenärförsäkring, resgodsförsäkring, reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring.

Om en skada inträffat under ett organisationsuppdrag bifogas programmet för det organiserade tillfället till skadeanmälan och anmälan skickas till förbundets medlemstjänst.