Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår resenärförsäkring och olycksfallsförsäkring samt yrkesmässig ansvarsförsäkring.

Organisatiosförsäkring gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

Olycksfallsförsäkring

Försäkrade är medlemmar i förbundets medlemsföreningar (oavsett om de arbetar eller är arbetslösa eller annars tillfälligt utan lön, inklusive medlemmar som är i pensionsslussen eller som får visstidspension) och studerandemedlemmar.

Försäkringen gäller fram till den dag då den försäkrade fyller 68 år. Om den försäkrade går i pension varaktigt före han eller hon fyller 68 år, gäller försäkringen fram till den dag då den försäkrade går i pension varaktigt.

Försäkringen gäller överallt i världen. Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för sådan och inte heller vid sportgrenar eller fritidsaktiviteter som enligt villkoren inte täcks av försäkringen.

I försäkringen ingår ersättning för vårdkostnader vid olycksfall, bestående men som olycksfall orsakat och dödsfall genom olycksfall.
Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.