Medlemsförsäkring

Liiton jäsen

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår resenärförsäkring och olycksfallsförsäkring samt yrkesmässig ansvarsförsäkring.

Organisatiosförsäkring gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

Medlemsförsäkring

Resenärförsäkring

Medlemsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Medlemsförsäkring

Yrkesmässig ansvarsförsäkring

Medlemsförsäkring

Organisationsförsäkring