Lapselleni sattui tapaturma matkalla, pysyvä haitta & kuolema

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkalla sattuneesta tapaturmasta aiheutunut pysyvä lääketieteellinen haitta sekä korvaus matkatapaturman aiheuttamasta kuolemasta. Korvauksen saajana kuolemantapauksissa ovat omaiset.

Toimi näin

 1. Ilmoita tapaturmasta sähköisellä lomakkeella

  Tee matkavahinkoilmoitus
 2. Tapaturmasta jäänyt pysyvä lääketieteellinen haitta voidaan arvioida aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmapäivästä.
 3. Toimita hoitavalta lääkäriltä E-lausunto, jossa kuvataan vamman sen hetkinen tila ja mitä löydöksiä lääkäri on vastaanotolla havainnut.
 4. Tapaturmaisen kuoleman korvauskäsittelyä varten toimita yhtiöön:
 • katkeamaton sukuselvitys
 • hoitokertomukset hoidon alusta alkaen
 • ruumiinavauspöytäkirja
 • poliisin tutkintapöytäkirja, jos poliisitutkinta on tehty
 • edunsaajien nimet, osoitteet, henkilötunnukset ja tilinumerot