Työtapaturma ja ammattitauti

Tapaturma

Tapaturma tulee sattua joko työssä eli työtä tehtäessä, tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työstä johtuvilla olosuhteilla tarkoitetaan erilaisia tilanteita varsinaisen työnteon ulkopuolella. Tällöin korvataan tapaturma, joka on sattunut joko työpaikalla, työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla kotoa työhön ja päinvastoin tai työntekijän ollessa työnantajan asialla.

Lisäksi korvataan ammattitautiepäilyn ja ammattitaudin aiheuttamia kustannuksia. Ammattitautilain mukaan ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti ja pääasiallisesti on aiheutunut työn fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta syystä.