Mer information om Turva och dess verksamhet får du via länkarna i överkanten.

Turva som företag

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva är ett skadeförsäkringsbolag med verksamhet i hela landet. Ömsesidighet betyder att Turva ägs av kunderna, dvs. försäkringstagarna, och garantikapitalägarna. För kunderna märks ömsesidigheten i form av konkurrenskraftiga priser, rabatter och ägarkundförmåner.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva är ett finländskt bolag med ett tjänsteurval som omfattar alla skadeförsäkringar. Vi förmedlar dessutom lagstadgade arbetspensionsförsäkringar samt frivilliga liv- och pensionsförsäkringar från Tapiolagruppen. Vår kundkrets består huvudsakligen av hushåll, sammanslutningar samt små och medelstora företag.

Turvas eget betjäningsnät är landsomfattande och försäkringsförmedlare tillhandahåller våra tjänster flexibelt och nära kunderna. Utöver huvudkontoret i Tammerfors har bolaget 23 betjäningskontor och 35 betjäningsställen runtom i landet. På Turvas verksamhetsställen arbetar över 200 yrkeskunniga försäkringsanställda. På olika håll i Finland verkar dessutom ca 270 fritidsombud och ca 70 heltidsarbetande försäkringsförmedlare.

Kundorientering, resultatinriktning, kontinuerlig vidareutveckling samt tillförlitlighet är de värden som styr verksamheten i Turva. Värdena har definierats i samråd med personalen.