Turva - Valtakirja

Valtakirja

Valtakirja on asiakirja, jolla valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan.

Jos haluat valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan  vakuutus- tai korvausasioitasi Turvan kanssa, voit antaa hänelle valtakirjan. Voit tehdä valtakirjan seuraavilla tavoilla:

        Vakuutusasiat:

  • Jos sinulla on verkkopankkitunnukset, voit tehdä valtakirjan Internetin kautta.
  • Voit myös tehdä valtakirjan täyttämällä, tulostamalla, allekirjoittamalla ja postittamalla sen maksutta Turvaan valtakirjan tulostuksen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen.

        Korvausasiat:


Tutustu huolellisesti valtakirjan yhteydessä olevaan selosteeseen, siinä kerrotaan valtuutuksen yksityiskohtainen sisältö.

Jos haluat peruuttaa aikaisemmin antamasi valtakirjan, voit tehdä myös sen yllä olevilla tavoilla.Jaa